top of page
Revenue Assurance | Remarkable Analytics

Wat is Revenue Assurance

Traditioneel wordt Revenue Assurance alleen geassocieerd met de telecom industrie. Tegenwoordig is Revenue Assurance, in onze visie, geëvolueerd tot een cruciale discipline die van toepassing is op alle bedrijven, ongeacht hun branche of sector.

Revenue Assurance kan worden gedefinieerd als een reeks processen, strategieën en controles die binnen een organisatie zijn geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat omzetgerelateerde activiteiten nauwkeurig worden vastgelegd en gemeten. Focus is op het identificeren en beperken van potentiële inkomstenlekken, inconsistenties en risico's die een negatieve invloed kunnen hebben op de financiële gezondheid van een bedrijf.

Inkomstenlekkage kan optreden aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant, maar wordt meestal toegeschreven aan het niet correct factureren van klanten en het te weinig factureren van geleverde producten en diensten. Dit zijn gemiste omzetkansen en kunnen een aanzienlijke impact hebben op de financiële prestaties van een bedrijf.

Voordelen

  • Vergroten van de omzet & winst

  • Reduceren van de kosten

  • Tijd besparen (snelle oplossing)

Waarom Revenue Assurance

Bij het implementeren of beoordelen van Revenue Assurance kijk je terug in het verleden. Welke diensten worden aan uw klanten aangeboden en worden deze klanten correct gefactureerd? De mogelijke resultaten van deze analyse kunnen in 3 groepen worden verdeeld:

Retrievable Leakage; De potentiële hoeveelheid lekkage die kan worden teruggehaald
Non-Retrievable Leakage; De hoeveelheid lekkage die niet kan worden teruggehaald
Preventable Leakage
; De hoeveelheid lekkage dat voorkomen kan worden in de toekomst

Hoewel u met Revenue Assurance terugkijkt naar het verleden, houden de mogelijkheden van Revenue Assurance daar niet op. Na het uitvoeren van de analyse zullen nieuwe controles ingebouwd kunnen worden om toekomstige lekkage te voorkomen (Preventable Leakage).

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de mogelijke lekkagemogelijkheden.
Gebruik onze oplossing zo snel mogelijk om lekkage terug te halen en voorkomen in de toekomst.

Revenue Assurance | Remarkable Analytics

Identificeer uw winstpotentieel

Het implementeren van effectieve Revenue Assurance helpt bij het identificeren en verhelpen van dergelijke lekkages, zodat elk product en elke geleverde service correct wordt gefactureerd en verantwoord, wat de omzet en algehele financiële gezondheid van de organisatie ten goede komt.

Onze Revenue Assurance oplossing biedt het meest directe geld voor uw organisatie.

Krijg inzicht in ontbrekende omzet en kostenreducties. Identificeer welke diensten u aan uw klanten heeft aangeboden en (nog) niet heeft gefactureerd en ontdek waar u geld kunt besparen op kosten.

iStock-1320551775.jpg
bottom of page